Първа обособена позиция: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2014 г.“; Втора обособена позиция: „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2014 г.

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:

Първа обособена позиция: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2014 г.“

Втора обособена позиция: „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2014 г.“

Процедурата е открита с Решение № СО-РД-09-03-112/30.06.2014 г.

Цена на документацията за участие: 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация за участие: 16:00 часа на 01.08.2014 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 11.08.2014 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Публикувано на 29.08.2014 г.

Относно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител по обособени позиции за: 1. Първа обособена позиция: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2014 г.“ 2. Втора обособена позиция: „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2014 г.“ Отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници ще бъде на 01.09.2014 г., ул. „Париж” № 3, заседателна зала 109, 09:30 часа.

30.06.2014