1. Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2009 г.; 2. Основен ремонт на ККМ и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2009 г.

Столичната община, ул. "Московска" No 33, откри процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка:

1. Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2009 г.;

2. Основен ремонт на ККМ и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2009 г. по обособени позиции.

Вписана е в Регистъра за ОП под уникален номер 00087-2009-0059

Подробна информация може да намерите на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки.

Цена на Документацията за участие – 12 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация: 16:00 часа на 04.06.2009 г.

Срок за подаване на оферти: 12:00 часа на 11.06.2009 г.

За допълнителна информация: тел: 02 9809866 - Блага Живкова.

***

Публикувано на 01.07.2009 г.

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя, ще се проведе на 01.07.2009г. от 11.30 часа на ул. „Париж” 3, Заседателна зала

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
Д-р инж. Георги Дянков,
директор на дирекция „Транспорт”

29.05.2009