„Софпроект“ представи онлайн предложението си за Задание за концепция за северното и източно крило на Централната баня

Онлайн събитието, в което се включиха над 80 човека на живо, е достъпно на видео и аудио запис на www.sofproect.com

 

На 26 март се проведе онлайн представяне на Заданието за отворена покана за концепция за развитие на северното и източно крило на сградата на Централната минерална баня в София. Даяна Николова, архитект – културно наследство и Любо Георгиев, ръководител на ОП „Софпроект“ представиха ключови моменти в документа пред аудитория от над 80 човека, които имаха възможност да задават въпроси и да отправят предложения на живо. Видео и аудио запис от онлайн представянето вече е публикуван на адрес https://sofproect.com/portfolio/banya/, откъдето може да се свали и самата чернова на заданието. Екипът на “Софпроект": кани всички граждани и специалисти да се запознаят с предложеното задание и да изпратят мнения, коментари и препоръки по него на имейл open-call@sofproect.com до 9 април. Получените предложения ще послужат за финализиране на документа и в края на април се предвижда да бъде обявена и самата отворена покана.

27.03.2020