„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти на ул. “Царибродска”

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 1. Апартамент № 12 с идентификатор  68134.306.403.1.12, застроена площ 54,94 кв. м, находящ се на ет. 2, състоящ се от дневна, кухня и трапезария, спалня, баня, преддверие, склад и балкон в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н "Възраждане", ул. “Царибродска” № 136 – 142. Начална месечна наемна цена: 502,00 (петстотин и два) лв. без ДДС. Депозит: 502,00 (петстотин и два) лв.
 2. Апартамент № 13 с идентификатор  68134.306.403.1.13, застроена площ 54,94 кв. м, находящ се на ет. 2, състоящ се от дневна, кухня и трапезария, спалня, баня, преддверие, склад и балкон в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н "Възраждане",  ул. “Царибродска” № 136 – 142. Начална месечна наемна цена: 502,00 (петстотин и два) лв. без ДДС. Депозит: 502,00 (петстотин и два) лв.
 3. Апартамент № 14 с идентификатор  68134.306.403.1.14, застроена площ 49,73 кв. м, находящ се на ет. 2, състоящ се от дневна, кухня и трапезария, спалня, баня, преддверие, склад и балкон в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н "Възраждане",  ул. “Царибродска” № 136 – 142. Начална месечна наемна цена: 502,00 (петстотин и два) лв. без ДДС. Депозит: 502,00 (петстотин и два) лв.
 4. Гараж № 2 с идентификатор 68134.306.403.1.61, застроена площ 26,85 кв. м, находящ се на  ет. -1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н "Възраждане", ул. “Царибродска” № 136 – 142. Начална цена: 207,00 (двеста и седем) лв. без ДДС. Депозит: 207,00 (двеста и седем) лв.
 5. Паркомясто № 8 със застроена площ 13,09 кв. м, находящ се на ет. -1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н "Възраждане", ул. “Царибродска” № 136 – 142. Начална цена: 90,00 (деветдесет) лв. без ДДС. Депозит: 90,00 (деветдесет) лв.
 6. Паркомясто № 9 със застроена площ 14,45 кв. м, находящ се на ет. -1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н "Възраждане", ул. “Царибродска” № 136 – 142. Начална цена: 99,00 (деветдесет и девет) лв. без ДДС. Депозит: 99,00 (деветдесет и девет) лв.
 7. Паркомясто № 10  със застроена площ 23,48 кв. м, находящ се на ет. -1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н "Възраждане", ул. “Царибродска” № 136 – 142. Начална цена: 104,00 (сто и четири) лв. без ДДС. Депозит: 104,00 (сто и четири) лв.
 8. Паркомясто № 11 със застроена площ 16,57 кв. м, находящ се на ет. -1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н "Възраждане", ул. “Царибродска” № 136 – 142. Начална цена: 100,00 (сто) лв. без ДДС. Депозит: 100,00 (сто) лв.
 9. Магазин № 2 с идентификатор 68134.306.403.1.58, застроена площ 149,18 кв. м, находящ се на ет. 1, състоящ се от едно помещение, склад с площ 3,56 кв. м и тоалетна с площ 3,39 кв. м в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н "Възраждане",  ул. “Царибродска” № 136 – 142. Начална цена: 1 066,00 (хиляда шестдесет и шест) лв. без ДДС. Депозит: 1 066,00 (хиляда шестдесет и шест) лв.
 10. Магазин № 3 с идентификатор 68134.306.403.1.59, застроена площ 138,96 кв. м, находящ се на ет. 1, състоящ се от едно помещение, склад с площ 4,08 кв. м и тоалетна с площ 2,85 кв. м в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н "Възраждане",  ул. “Царибродска” № 136 – 142. Начална цена: 993,00 (деветстотин десетдесет и три) лв. без ДДС. Депозит: 993,00 (деветстотин десетдесет и три) лв.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 04.04.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева0 с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
 • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 18.03.2022 г. до 31.03.2022 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 01.04.2022 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 18.03.2022 г. до 31.03.2022 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.

18.03.2022