„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офис, подземен гараж и павилион

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  1. Гараж № 2 с идентификатор 68134.306.403.1.61, застроена площ 26,85 кв. м, находящ се на  ет. -1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н "Възраждане", ул. “Царибродска” № 136 – 142. Начална цена: 207,00 (двеста и седем) лв. без ДДС. Депозит: 207,00 (двеста и седем) лв.
  2. Офис с идентификатор 68134.1001.168.3.6, с площ по КК – 105 кв. м, с полезна площ 76,29 кв. м,  находящ се на ул. "Цар Асен" №  1, ет. 7, район "Триадица", гр. София. Начална цена: 700,00 (седемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 700,00 (седемстотин) лв.
  3. Правоъгълен павилион № 7 с външен размер 300х300х280см и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане" – УПИ I и УПИ III, кв. 1-а, м. „Зона Б-5-4", район „Възраждане". Начална цена: 340,00 (триста и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 340,00 (триста и четиридесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 08.08.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

  • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
  • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 22.07.2022 г. до 04.08.2022 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 05.08.2022 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 22.07.2022 г. до 04.08.2022 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.

22.07.2022