„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1. Гараж № 2 с идентификатор 68134.306.403.1.61, застроена площ 26,85 кв. м, находящ се на  ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н "Възраждане", ул. “Царибродска” № 136 – 142. Начална цена: 207,00 (двеста и седем) лв. без ДДС. Депозит: 207,00 (двеста и седем) лв.
2. Офис с идентификатор 68134.1001.168.3.6, с площ по КК – 105 кв. м, с полезна площ 76,29 кв. м,  находящ се на ул. "Цар Асен" № 1, ет. 7, район "Триадица", гр. София. Начална цена: 700,00 (седемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 700,00 (седемстотин) лв.
3. Правоъгълен павилион № 7 с външен размер 300х300х280 см и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане" – УПИ I и УПИ III, кв. 1-а, м. „Зона Б-5-4", район „Възраждане". Начална цена: 340,00 (триста и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 340,00 (триста и четиридесет) лв.
4. Офис № 19 с идентификатор 68134.1001.5.2.19, с площ 35,80 кв. м, находящ се на ет. 7 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална цена: 350,00 (триста и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 350,00 (триста и петдесет) лв.
5. Офис № 21 с идентификатор 68134.1001.5.2.21, с площ 29,50 кв. м, находящ се на ет. 7 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална цена: 300,00 (триста) лв. без ДДС. Депозит: 300,00 (триста) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 24.06.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

  • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
  • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 09.06.2022 г. до 22.06.2022 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 23.06.2022 г. от 09:00 ч.  до 16:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 09.06.2022 г. до 22.06.2022 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.

09.06.2022