„Софийска вода“ рестартира реконструкцията на водопровода и канала по ул. „Иван Вазов“

От 18 февруари „Софийска вода“ АД рестартира реконструкцията на водопровода и канала по ул. „Иван Вазов“. Работата ще започне от участъка между ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „6-ти септември“ в останалите 50 метра, а след това ще продължи между ул. “6-ти септември“ и ул. „Г. С. Раковски“. Очаква се реконструкцията на ВиК мрежата да приключи до края на месец април 2019 г. За времето на ремонта ще бъде ограничен достъпът на автомобили и ще бъде въведена временна организация на движение.

По време на цялостната реконструкция ще бъдат подменени 460 м канализация и 470 м водопроводи, както и всички прилежащи сградни водопроводни и канализационни отклонения. Стойността на инвестицията е около 1,5 милиона лева. Вече са реализирани 3 от общо 5-те етапа на реконструкцията на водопровода от 1935 г. и на уличния канал от 1901 г.

Подмяната е изключително важна не само за сградите на ул. „Иван Вазов“, а за цялата територия, заключена между ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Аксаков“,  ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Васил Левски“.

От 14 февруари започва пренареждане на съществуващите гранитни бордюри и подмяна на тротоарните настилки по ул. „Иван Вазов“ от ул. „Цар Иван Шишман“ към бул. „Васил Левски“, след одобрението от НИНКН за полагането на паважни настилки ще започне работа и по пътното платно. При влошаване на метеорологичните условия ще се налага спиране на работата.

От началото на април ще започне работа по пътното платно и тротоарите в участъка от ул. „6-ти септември“ до ул. „Цар Иван Шишман“. В началото на май рехабилитацията ще продължи и в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „6-ти септември“.

След края на ремонта улица „Иван Вазов“ ще е с изцяло ремонтирана паважна настилка, както и с нови, удобни тротоари.

Столичната община отново поднася своите извинения за причинените затруднения!

13.02.2019