„Метрополитен” ЕАД– Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

 

 

"М Е Т Р О П О Л И Т Е Н" ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЯВЯВА 
          КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
от ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА ЛИНИЯ
С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

1. МС „Западен парк”, ЗВ

помещение № 8 (16,50 кв. м)                                                              6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. МС „Вардар”, ИВ

помещение № 7 и № 7А (192,00 кв. м)                                             6,50 евро/кв. м                  

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

3. МС „Вардар”, ИВ

помещение № 11 (13,50 кв. м)                                                          10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 2 (8,00 кв. м)                                                                 10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата   

(без производство на храни)

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. МС „Вардар”, ИВ

павилион № 5 (17,50 кв. м)                                                               10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата   

(без производство на храни)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6. МС „Константин Величков”, ЗВ

помещение № 3 (22,00 кв. м)                                                              9,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7. МС „Искърско шосе”, ЮВ

помещение № 44 (19,65 кв. м)                                                            6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8. МС „Акад. Александър Теодоров – Балан”, ЮВ

помещение № 23.1 (36,00 кв. м)                                                         6,50 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

                                                                                                                                                                               

9. МС „Бели Дунав”

помещение № 1 (14,55 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни) 

   

10. МС „Надежда”, ЮВ

помещение № 2 (12,00 кв. м)                                                             10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

 

11. МС „НДК”, ЮВ

помещение № 4 (22,40 кв. м)                                                              9,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

                                                                              

12. МС „Европейски съюз”, ЮВ

помещение № 17 (33,30 кв. м)                                                          12,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

                                                                                                                                       

13. МС „Европейски съюз”, ЮВ

помещение № 22 (18,65 кв. м)                                                          12,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

                                                                     

14. МС „Джеймс Баучер”, ЮВ

помещение № 26.2 (36,00 кв. м)                                                         9,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: каса за комунални услуги

                                                                                                                                  

15. МС „Витоша”, северен подлез

помещение № 5 (19,80 кв. м)                                                           10,00 евро/кв. м        

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)     

                                                                                                                                                                                                                                  

16. МС „Витоша”, северен подлез

помещение № 6 (17,64 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м                 

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)   

                                                                                                                                                                                                                                              

17. МС „Свети Патриарх Евтимий”

помещение № 3 (24,50 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м                                                       

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)                                                                                                                                                                                                                                                        

18. МС „Овча купел”, ЮИП

помещение № 1 (16,50 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м   

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни )

                                                                                                                                                                                                                      

19. МС „Овча купел”, ЮИП

помещение № 3 (16,40 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м         

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни )

                                                                                             

20. МС „Овча купел”, ЮИП

помещение № 4 (16,40 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м          

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

                              

21. МС „Овча купел”, ЮЗП

помещение № 6 (24,80 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

22. МС „Овча купел”, ЮЗП

помещение № 7 (16,60 кв. м)                                                            10,00 евро/кв. м         

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)

 

23. МС „Овча купел II”

помещение № 19 (22,34 кв. м)                                                          10,00 евро/кв. м         

Предмет на дейност: по предложение на кандидата

(без производство на храни)  

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв. м е БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация: 80 лв. (с ДДС).

Депозит за участие в конкурса – по 3000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие – от 14.10.2022 г., всеки работен ден до 31.10.2022 г., вкл., от 10:00 ч. до 12:00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN – BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка – УниКредит Булбанк.

Подаване на предложенията на участниците – в деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12:00 часа на 02.11.2022 г.

Конкурсите ще се проведaт от 14:00 часа на 02.11.2022г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа чрез Началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.

14.10.2022