„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на: Помещения, представляващи кафене и сервизни помещения, част от имот, находящ се в сутерена на сградата на ХХХ-то ДКЦ, кота-3, западна фасада на бл. В, CO – район „Връбница“, ж.к. „Обеля“-2, ул. 108-ма

 

ОБЯВА

 

„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на: Помещения, представляващи Кафене и сервизни помещения, част от имот, находящ се в сутерена на сградата на ХХХ-то ДКЦ, кота-3, западна фасада на бл. В, CO – район „Връбница“, ж.к. „Обеля“-2, ул. 108-ма, със застроена площ с 74 кв. м.

Конкурсната документация се получава от завеждащ Административна служба на 2-ри етаж в сградата на дружеството – тел: 0884016954.

Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 16:00 ч. на 20.10.2022 г.

Приложение:

Решение № 54/11.10.2022 г. 

 

 

12.10.2022