"Метрополитен" ЕАД обявява спиране на процедурата по конкурс за отдаване под наем на обекти, публикуван на 05.01.2024 г.

ВТОРА ОБЯВА

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 

Във връзка с постъпила жалба срещу Решение на Съвета на директорите на "Метрополитен" ЕАД по Протокол № 17/07.12.2023 г., с което е открит (и обявен на 05.01.2024 г. във в-к "24 часа" и на електронните страници на Столична община и Дружеството) конкурс за отдаване под наем на обекти:

ПОЗИЦИЯ 1 – „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи), собственост на „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, в 10 бр. метростанции ("Сливница", "Западен парк", "Константин Величков", "Сердика", "Стадион ”Васил Левски”, "Г. М. Димитров", "Младост-1", "Акад. Ал. Теодоров – Балан", "Младост-3", "Дружба") от Първи метродиаметър на Софийското метро“;

ПОЗИЦИЯ 2 – „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи), собственост на „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, в 10 бр. метростанции ("Люлин", "Вардар", "Опълченска", "СУ „Св. Кл. Охридски”, "Ф. Ж.-Кюри", "Мусагеница", "Ал. Малинов", "Бизнес парк", "ИЕЦ – Цариградско шосе", "Летище София") от Първи метродиаметър на Софийското метро“.

С Решение по Протокол № 1/17.01.2024 г. и на основание чл. 166, ал. 1 от АПК, Съветът на директорите на "Метрополитен" ЕАД спира процедурата.

В зависимост от изхода на съдебното производство по жалбата – следва нова обява относно хода на процедурата.

19.01.2024