“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терен, сгради и помещения

“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД ОБЯВЯВА
конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на:

 

1. Конкурс № 17

Модулни клетки с обща площ 50 кв. м, захранени с ток и вода, санитарен възел, находящи   се в тролейбусното ухо на ТБ № 9 – “Борово”:
- Първоначална месечна наемна цена: 890,00 (осемстотин и деветдесет) лв. без  вкл. ДДС;
- Депозит за участие: 890,00 (осемстотин и деветдесет) лв.                       

2. Конкурс № 18

Терен, 200 кв. м, находящ се в гр. София, район “Надежда”, ул. ”Илиенско шосе” – ТИС “Военна рампа”, в регулация:
- Първоначална месечна наемна цена: 486,00 (четиристотин осемдесет и шест) лв. без  вкл. ДДС;
- Депозит за участие: 486,00 (четиристотин осемдесет и шест) лв.                                          

3. Конкурс № 19

Модулни клетки 3 броя (№№ 1, 3 и 4 по приложената схема) с обща площ от 195 кв. м, захранени с ток и вода, санитарен възел, находящи се на територията на трамвайно депо “Красна поляна”:
- Първоначална месечна наемна цена: 845,00 (осемстотин четиридесет и пет) лв. без  вкл. ДДС;
- Депозит за участие: 845,00 (осемстотин  четиридесет и пет) лв.                                   

4. Конкурс № 20

Стол за хранене с обща площ 321,5 кв. м, захранен с ток и вода, санитарен възел, находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – ул. ”Подполковник Калитин” № 30:
- Първоначална месечна наемна цена: 566,00 (петстотин шестдесет и шест) лв. без  вкл. ДДС;
- Депозит за участие 566,00 (петстотин шестдесет и шест) лв.                

5. Конкурс № 21

Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв. м, захранена с ток и вода, находяща се на територията на поделение “Трамкар” – бул. ”Цар Борис ІІІ” № 126А:
- Първоначална месечна наемна цена: 182 (сто осемдесет и два) лв. без  вкл. ДДС;
- Депозит за участие – 182 (сто осемдесет и два) лв.

6. Конкурс № 22

Павилион тухлен, с обща площ от 20 кв. м, захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящ се на бул. “Кн. Мария-Луиза” – спирка "Надлез “Надежда”:
- Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет) лв. без  вкл. ДДС;
- Депозит за участие – 80 (осемдесет) лв. 

7. Конкурс № 23

Помещение с обща площ 4,90 кв. м, захранено с ток и вода, находящо се на посл. спирка  ТМ. №№ 11,12 – “Илиянци”:
- Първоначална месечна наемна цена: 52 (петдесет и два) лв. без  вкл. ДДС;
- Депозит за участие – 52 (петдесет и два) лв.

8. Конкурс № 24

Помещение, лека конструкция, с обща площ 25 кв. м, захранено с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящо се на посл. спирка ТМ. № 12 – “Илиянци”:
- Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет) лв. без  вкл. ДДС;
- Депозит за участие – 80 (осемдесет) лв.

 

Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж. Красимира Гоцева – началник-отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ѝ за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл. ДДС, издадена от касата на отдел ФС на дружеството – ул. ”Подполковник Калитин” № 30. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 06.12.2022 г. вкл. – 15:00 ч. и след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр. София, ул. ”Подполковник Калитин” № 30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН до 06.12.2022 г. вкл. – от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:30 ч.
Конкурсът ще се проведе на 07.12.2022 г., 10 часа, в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул. ”Подполковник Калитин” № 30, стая № 19.

За контакти – инж. Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025.

eltransofia@gmail.com                   

e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com

18.11.2022