”Метрополитен” ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

„М Е Т Р О П О Л И Т Е Н” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА

КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
от ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА ЛИНИЯ,
С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

1. МС „Обеля”
помещение № 10 (15,92 кв. м)                            10,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги
 
2. МС „Обеля”
павилион № 5 (17,20 кв. м)                              10,00 евро/кв. м        
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)  

3. МС „Вардар”, ИВ
павилион № 2 (8,00 кв. м)                                 10,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата    
(без производство на храни)
          
4. МС „Вардар”, ИВ
павилион № 5 (17,50 кв. м)                           10,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)   

5. МС „Константин Величков”, ИВ
помещение № 6 (10,50 кв. м)                          9,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)   
          
6. МС „Младост 3”, ЗВ
помещение № 8.1 (14,36 кв. м)                             6,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)    

7. МС „Хан Кубрат”, СВ
помещение № 17.1 (77,14 кв. м)                           4,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)    
                                      
8. МС „Лъвов мост”, ниво „подлез-4”
помещение № 316.1 (40,00 кв. мкв.м)                       4,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)   
                    
9. МС „Лъвов мост”, ниво „подлез-4”
помещение № 316.2 (37,20 кв. м)                       4,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)  

10. МС „Александър Малинов”, СВ
помещение № 4.1 и № 4.2  (39,00 кв. м)                      6,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)   

11. МС „Александър Малинов”, СВ
помещение № 5.2 (20,00 кв. м)                       6,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)   
                                                                              
12. МС „Александър Малинов”, СВ
помещение № 5.3 (25,00 кв. м)                       6,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)   
           
13. МС „Александър Малинов”, СВ
помещение № 6.3 (25,00 кв. м)                       6,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)   
                                   
14. МС „Александър Малинов”, СВ
помещение № 6.4 (25,00 кв. м)                        6,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)   
                                  
15. МС „Акад. Александър Теодоров-Балан”, ЮВ
помещение № 22.1 (30,70 кв. м)                       6,00 евро/кв. м         
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)      

16. МС „Витоша”, северен подлез
помещение № 6 (17,64 кв. м)                    10,00 евро/кв. м           
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)    
 
17. МС „Свети Патриарх Евтимий”
помещение № 3 (24,50 кв. м)                    10,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)
            
18. МС „Свети Патриарх Евтимий”
помещение № 4 (12,50 кв. м)                    10,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)
                                                             
19. МС „Овча купел”, ЮИП
помещение № 3 (16,40 кв. м)                    10,00 евро/кв. м              
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)
              
20. МС „Овча купел”, ЮИП
помещение № 4 (16,40 кв. м)                    10,00 евро/кв. м    
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)
                              
21. МС „Овча купел”, ЮЗП
помещение № 6 (24,80 кв. м)                    10,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

22. МС „Овча купел”, ЮЗП
помещение № 7 (16,60 кв. м)                    10,00 евро/кв. м        
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

 


НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв. м е БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация: 80 лв.(с ДДС).
Депозит за участие в конкурса: по 3000 лв.
Закупуване на конкурсна документация за участие от 16.01.2023 г., всеки работен ден до 31.01.2023 г., вкл., от 10:00 ч. до 12:00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN - BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка – УниКредит Булбанк.
Подаване на предложенията на участниците – в деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12:00 часа на 02.02.2023 г.
Конкурсите ще се проведaт от 14:00 часа на 02.02.2023 г. на горния адрес.    
Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.
Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа чрез Началник Метростанция.
Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.

 

16.01.2023