”Метрополитен" ЕАД – Столична община, обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

 

”МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЯВЯВА  
КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
от ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА ЛИНИЯ

С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

1. МС „Обеля”
павилион № 4 (17,20 кв. м)                            11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)
       
2. МС „Обеля”
павилион № 7 (17,20 кв. м)                            11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

3. МС „Обеля”
павилион № 9 (3,50 кв. м)                              11,50 евро/кв. м    
Предмет на дейност: по предложение на кандидата        
(без производство на храни)   
                                                                              
4. МС „Сливница”, ЮВ
помещение № 8 (12,00 кв. м)                           11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

5. МС „Люлин”, ЗВ, ниво „терен”
помещение № 16 (49,55 кв. м)                            7,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
              
6. МС „Люлин”, ЗВ
помещение № 18 (7,04 кв. м)                             11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

7. МС „Западен парк”, ИВ
помещение № 5,2 (21,00 кв. м)                           10,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги
                                             
8. МС „Вардар”, ИВ
павилион № 2 (8,00 кв. м)                                   10,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)  
                         
9. МС „Вардар”, ИВ
павилион № 5 (17,50 кв. м)                                  10,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)                                                                       

10. МС „Константин Величков”, ЗВ
помещение № 1 (18,00 кв. м)                              11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги  

11. МС „Сердика”, ЗВ  
помещение № 2 (9,63 кв. м)                                18,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги
                                                                              
12. МС „СУ "Св. Климент Охридски”, ИВ
помещение № 3 (7,30 кв. м)                                18,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги
                                                                              
13. МС „СУ "Св. Климент Охридски”, ИВ
помещение № 5,1 (50,00 кв. м)                           18,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
                                      
14. МС „СУ "Св. Климент Охридски”, ИВ
помещение № 6 (14,60 кв. м)                              14,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)   
                                    
15. МС „Стадион "Васил Левски”
помещение № 1 (19,30 кв. м)                              11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги

16. МС „Фр. Жолио Кюри”
помещение № 10 (68,67 кв. м)                            10,00 евро/кв. м                                            
Предмет на дейност: Аптека
     
17. МС „Младост 3”, ЗВ
помещение № 8,1 (14,36 кв. м)                             6,50 евро/кв. м                                             
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)                                                                        
            
18. МС „Бели Дунав”
помещение № 4 (14,15 кв. м)                              11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
                                                                              
19. МС „НДК”, подлез
помещение № 24,1 (16,00 кв. м)                         11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)  
             
20. МС „Европейски съюз”, ЮВ
помещение № 16 (27,74 кв. м)                            12,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги
                              
21. МС „Витоша”, северен подлез
помещение № 2 (14,40 кв. м)                              11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги                                                                        

22. МС „Орлов мост”, междинно ниво
площ № 3 (27,60 кв. м)                                         10,00 евро/кв. м                                         
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

23. МС „Свети Патриарх Евтимий”
помещение № 3 (24,50 кв. м)                              10,00 евро/кв. м                                         
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

24. МС „Свети Патриарх Евтимий”
помещение № 4 (12,50 кв. м)                              10,00 евро/кв. м                                         
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

25. МС „Овча купел”, ЮИП
помещение № 3 (16,40 кв. м)                              10,00 евро/кв. м                                         
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

26. МС „Овча купел”, ЮИП
помещение № 4 (16,40 кв. м)                              10,00 евро/кв. м                                         
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

27. МС „Овча купел”, ЮЗП
помещение № 7 (16,60 кв. м)                              10,00 евро/кв. м                                         
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв. м е БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация: 80 лв. (с ДДС).
​​​​​​​Депозит за участие в конкурса: по 3000 лв.
​​​​​​​Закупуване на конкурсна документация за участие – от 28.04.2023 г., всеки работен ден до 16.05.2023 г., вкл., от 10:00 ч. до 12:00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50, след предварително заплащане по банков път на 80,00 лв. (осемдесет лева), с ДДС, за 1 брой, по сметка на „Метрополитен” ЕАД: IBAN – BG34UNCR76301039298950, BIC – UNCRBGSF, Обслужваща банка – УниКредит Булбанк.
​​​​​​​Подаване на предложенията на участниците – в деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12:00 часа на 18.05.2023 г.
​​​​​​​Конкурсите ще се проведaт от 14:00 часа на 18.05.2023 г. на горния адрес.
​​​​​​​Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.
Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа чрез Началник Метростанция.
​​​​​​​Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.

28.04.2023