„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имот

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния имот: Бистро със застроена площ от 270,90 кв. м, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет. 2, и панорамна тераса към бистрото на ет. 3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар с диаметър 6 м, находящи се на територията на Аквапарк „Комплекс „Възраждане“, с административен адрес: ул. „Българска морава“ № 4, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 5 720,00 (пет хиляди седемстотин и двадесет) лв. без ДДС, от която за бистро – сума в размер на 1350,00 (хиляда триста и петдесет) лв. без ДДС и за летен бар с диаметър 6 м (открита част за сезонно ползване) – за периода от месец юни до месец септември вкл. сума в размер на 4370,00 (четири хиляди триста и седемдесет) лв. без ДДС.
Депозит: 5720,00 (пет хиляди седемстотин и двадесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 01.04.2024 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.
Цената на един комплект конкурсна документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12, всеки работен ден от 15.03.2024 г. до 28.03.2024 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 29.03.2024 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.
Оглед на имота може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 15.03.2024 г. до 28.03.2024 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.
За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52.

15.03.2024