„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект – павилион № 32, находящ се на пазар „Ситняково“

О  Б  Я  В  А

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект – павилион № 32, находящ се на пазар „Ситняково“.

Конкурсът ще се проведе на 23.02.2024 г. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., от 05.02.2024 г. до 22.02.2024 г. (вкл.), на цена от 60 (шестдесет) лв., с ДДС. За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/870 50 54.

05.02.2024