„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:
1. Гараж № 16 със застроена площ 14,54 кв. м, находящ  в сграда, с адрес: Гр. София; ул. "Христо Максимов" № 64, бл. 4. Начална месечна наемна цена: 138,00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138,00 (сто тридесет и осем) лв.
2. Стая, антре и сервизно помещение с идентификатор 68134.1001.485.1.3, с обща площ 17,89 кв. м, находящо се на втори надпартерен етаж в сграда на бул. "Витоша" № 50, район "Триадица", гр. София. Начална месечна наемна цена: 243,00 (двеста четиридесет и три) лв. без ДДС. Депозит: 243,00 (двеста четиридесет и три) лв.
3. Подземен гараж № 14 със застроена площ 22,76 кв. м, находящ се в сграда, с адрес: Гр. София, ул. "Николай Коперник" № 21. Начална месечна наемна цена: 177,00 (сто седемдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 177,00 (сто седемдесет и седем) лв.
4. Офис № 12 с идентификатор 68134.1001.5.2.12, с площ 43,98 кв. м, находящ се на ет. 5 в административен и търговски център, с адрес: Ул. "Три уши" № 6 Б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 460,00 (четиристотин и шестдесет) лв. без ДДС. Депозит: 460,00 (четиристотин и шестдесет) лв.
5. Гараж № 1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, застроена площ 27,54 кв. м, находящ се на  ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи, с адрес: Гр. София, р-н "Възраждане", ул. “Царибродска” № 136 – 142. Начална месечна наемна цена: 256,00 (двеста петдесет и шест) лв. без ДДС. Депозит: 256,00 (двеста петдесет и шест) лв.
6. Офисен етаж № 2 с площ от 103,53 кв. м в бл. 70, бул. "Витоша" № 150, ж.к. "Иван Вазов", р-н "Триадица", гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 182,00 (хиляда сто осемдесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 1 182,00 (хиляда сто осемдесет и два) лв.
7.  Апартамент № 4 с идентификатор 68134.512.572.1.4, с площ 117,66 кв. м, разположен на първия етаж в пететажна жилищна сграда, находящ се в гр. София, ул. "Враня" № 57 – 59. Начална месечна наемна цена: 814,00 (осемстотин и четиринадесет) лв. без ДДС. Депозит: 814,00 (осемстотин и четиринадесет) лв.
8. Гараж № 1 с идентификатор 68134.203.291.1.43, със застроена площ 31,24 кв. м, находящ се в сграда, с адрес: Гр. София, ул. "Лайош Кошут" № 55; сграда № 1. Начална месечна наемна цена: 170,00 (сто и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 170,00 (сто и седемдесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 17.07.2023 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.
Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: Гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12, всеки работен ден от 28.06.2023 г. до 13.07.2023 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 14.07.2023 г. от 09:00 ч.  до 16:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.
Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 28.06.2023 г. до 13.07.2023 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52.

28.06.2023