„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1. Гараж № 12, със застроена площ 19,27 кв. м, находящ в сграда с адрес: Гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49. Начална месечна наемна цена: 164,00 (сто шестдесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 164,00 (сто шестдесет и четири) лв.

2. Гараж № 16, със застроена площ 14,54 кв. м, находящ  в сграда с адрес: Гр. София; ул. "Христо Максимов" № 64, бл. 4. Начална месечна наемна цена: 138,00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138,00 (сто тридесет и осем) лв.

3. Стая, антре и сервизно помещение, с идентификатор 68134.1001.485.1.3, с обща площ 17,89 кв. м, находящо се на втори надпартерен етаж в сграда на бул. "Витоша" № 50, район "Триадица", гр. София. Начална месечна наемна цена: 243,00 (двеста четиридесет и три) лв. без ДДС. Депозит: 243,00 (двеста четиридесет и три) лв.

4. Подземен гараж № 14, със застроена площ 22,76 кв. м, находящ се в сграда с адрес: Гр. София, ул. "Николай Коперник" № 21. Начална месечна наемна цена: 177,00 (сто седемдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 177,00 (сто седемдесет и седем) лв.

5. Офис № 12, с идентификатор 68134.1001.5.2.12, с площ 43,98 кв. м, находящ се на ет.5 в административен и търговски център с адрес: Ул. "Три уши" № 6-Б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 460,00 (четиристотин и шестдесет) лв. без ДДС. Депозит: 460,00 (четиристотин и шестдесет) лв.

6. Офис № 14, с идентификатор 68134.1001.5.2.14 с площ 31,65 кв. м, находящ се на ет. 5 в административен и търговски център с адрес: Ул. „Три уши” № 6-Б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 370,00 (триста и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 370,00 (триста и седемдесет) лв.

7. Офис, с идентификатор 68134.1001.168.3.6, с площ по КК – 105 кв. м, с полезна площ 76,29 кв. м, находящ се на ул. "Цар Асен" № 1, ет. 7, район "Триадица", гр. София. Начална месечна наемна цена: 720,00 (седемстотин и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 720,00 (седемстотин и двадесет) лв.

8. Гараж № 1, с идентификатор 68134.306.403.1.60, застроена площ 27,54 кв. м, находящ се на  ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: Гр. София, р-н "Възраждане", ул. “Царибродска” № 136 –142. Начална месечна наемна цена: 256,00 (двеста петдесет и шест) лв. без ДДС. Депозит: 256,00 (двеста петдесет и шест) лв.

9. Обособена част от недоизграден обект "Подземна улица", с площ 1171 кв. м, съставляваща затворено подземно пространство с вход от паркинг пред бл. 1 на бул. "Сливница“, ж.к. „Зона Б-18“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 2 400,00 (две хиляди и четиристотин) лв. без ДДС. Депозит: 2 400,00 (две хиляди и четиристотин) лв.

10. Офисен етаж № 2, с площ от 103,53 кв. м, в бл. 70, бул. "Витоша" № 150, ж.к. "Иван Вазов", р-н "Триадица", гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 182,00 (хиляда сто осемдесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 1 182,00 (хиляда сто осемдесет и два) лв.

11. Магазин, с идентификатор 68134.101.29.1.6, с площ 3 кв. м, разположен около централната канонада на сградата с административен адрес: ул. "Граф Игнатиев" № 5, район "Средец", гр. София. Начална месечна наемна цена: 167,00 (сто шестдесет и седем)  лв. без ДДС. Депозит: 167,00 (сто шестдесет и седем) лв. без ДДС.

12. Апартамент № 4, с идентификатор 68134.512.572.1.4, с площ 117,66 кв. м, разположен на първия етаж в пететажна жилищна сграда, находящ се в гр. София, ул. "Враня" № 57 – 59. Начална месечна наемна цена: 814,00 (осемстотин и четиринадесет) лв. без ДДС. Депозит: 814,00 (осемстотин и четиринадесет) лв.

13. Гараж № 1, с идентификатор 68134.203.291.1.43, със застроена площ 31,24 кв. м, находящ се в сграда с адрес: Гр. София, ул. "Лайош Кошут" № 55; сграда № 1. Начална месечна наемна цена: 170,00 (сто и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 170,00 (сто и седемдесет) лв.

14. Подземен гараж № 6, с идентификатор 68134.203.291.1.51, със застроена площ 18,54 кв. м, находящ се на адрес: гр. София, ул. "Лайош Кошут" № 55, сграда № 1. Начална месечна наемна цена: 120,00 (сто и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 120,00 (сто и двадесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 05.06.2023 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: Гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 19.05.2023 г. до 01.06.2023 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 02.06.2023 г. от 09:00 ч.  до 16:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 19.05.2023 г. до 01.06.2023 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52.

19.05.2023