„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на сграда за търговия (ресторант – пицария), находяща се в район „Слатина“, бул. "Шипченски проход"

 

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния обект:
1. Сграда за търговия (ресторант – пицария) с идентификатор 68134.704.559.10, с площ 160,00 кв. м, находяща се в гр. София, район „Слатина“, бул. "Шипченски проход" № 4. Начална месечна наемна цена: 2 420,00 (две хиляди четиристотин и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 2 420,00 (две хиляди четиристотин и двадесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 30.01.2023 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.
Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12, всеки работен ден от 13.01.2023 г. до 26.01.2023 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 27.01.2023 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.
Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 13.01.2023 г. до 26.01.2023 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.
За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52.

13.01.2023