„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на три броя помещения за козметично студио

Обява конкурс:

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния обект:

Три броя помещения за козметично студио с обща площ 57,30 кв. м, разположени на етаж 1, в сградата на Централна минерална баня „Банкя”, находяща се в гр. Банкя, ул. „Майор Коста Паница“. Начална месечна наемна цена: 620,00 (шестстотин и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 620,00 (шестстотин и двадесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 19.12.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12, ет. 6, всеки работен ден от 02.12.2022 г. до 15.12.2022 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 16.12.2022 г. от 09:00 ч.  до 16:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 02.12.2022 г. до 15.12.2022 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52.

 

22.11.2022