„Пазари Изток” ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда (многофамилна жилищна сграда) – магазин, състоящ се от две нива, с площ 143 кв. м, находящ се в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Яворец“ № 5

 

 

О  Б  Я  В  А

 

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на самостоятелен обект в сграда (многофамилна жилищна сграда) – магазин, състоящ се от две нива, с площ 143 кв. м, находящ се в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Яворец“ № 5. Началната месечна наемна цена е 3612 лв., с ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 12.12.2022 г. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., от 22.11.2022 г. до 09.12.2022 г. (вкл.), на цена от 100 (сто) лв., с ДДС. За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/870 50 54.

 

 

22.11.2022