Фандъкова: Повече експерименти на жълтите павета няма да допусна. В момента новата технология се изпитва на тестови участък

„Днес съм доволен от това, което чух. Щом е готов тестовият участък, ще отидем да видим пробата на паветата“ – заяви по време на проверката министърът на регионалното развитие.

„Ново технологично решение, което да не допусне разместване на жълтите павета при пренареждането им, са изготвили инженери, проектанти и архитекти от Столична община, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Минно-геоложкия университет. В момента се нарежда тестови участък и, когато всички се убедим, че това е правилното решение, ще започне пренареждане на участъка от бул. „Цар Освободител“ пред сградата на Парламента“. Това заяви кметът на Столична община Йорданка Фандъкова по време на съвместната проверка с министъра на регионалното развитие. Министър Шишков поиска да получи информация каква е установената причина за разместването на паветата и в какви срокове участъкът ще бъде поправен.

„Участъкът с жълти павета беше нареден безобразно. Веднага сформирахме експертен съвет с най-добрите специалисти. Те направиха допълнителни проби на основата и предложиха нова технология за пренареждането им. Ще започнем пренареждането на място, когато всички се уверим, че моделът е правилният и получим съгласието на НИНКН. Повече експерименти с жълти павета не трябва да се случват и няма да допусна, независимо кой за какво настоява“ – заяви Фандъкова.

Кметът на София покани министър Шишков да инспектират заедно тестовия участък, на който в момента се работи. „В момента, в който сте готови, ще дойда веднага“ – прие поканата арх. Шишков, а кметът заяви, че вече 15 години работят заедно в Столичната община и се надява това да продължи.

„Това, че в момента Столична община правят изследвания и анализ на технологията, е изключително добре. Не се върви на принципа „проба – грешка“, а се прави анализ. Аз мога да кажа, че днес съм доволен от това, което чух. В първия момент, в който е готов тестовият участък, ще отидем да видим пробата на паветата“ – заяви министър арх. Шишков след като получи информация за свършената работа от кмета Фандъкова и представители на експертния съвет.

Арх. Шишков изрази увереност, че Националният институт за недвижимо културно наследство ще вземе бързо и адекватно решение веднага, щом получи новия проект за пренареждане на жълтата паважна настилка.

Проф. Назърски от катедра „Строителни материали и изолации“ на УАСГ, който е член на Експертния съвет, заяви, че до седмица ще предадат на Столична община доклада с предложената нова технология. Той поясни, че технологията изисква работа при температура на въздуха не по-ниска от 10 градуса. „В момента това е единственият булевард в Европа с такъв тип павета, по който се опитваме да запазим движение с такава натовареност“ –  обясни проф. Назърски.  По време на работа на експертната група са направени консултации и с експерти от Будапеща, Виена и Истанбул.

Участъкът от бул. „Цар Освободител“, на който през лятото беше пренареден жълтият паваж, представлява под 1,5% от общия обем на ремонтите дейности, които се извършват по проекта за централната градска част. „Стойността му е 204 хил. лв. и нито един лев от тях не е платен на строителя“ – поясни Фандъкова. До момента тя наложи глоба от 100 хил. лв. на строителната фирма за увреждане на жълта паважна настилка.

Кметът на София благодари на арх. Шишков за удължаването на административния договор за безвъзмездна финансова помощ между общината и министерството. Тя подчерта, че това не променя срока по договора със строителя.  Министър Шишков заяви, че министерството ще съдейства за завършването на проекта, който се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“.
 


 

08.01.2023