Удължен е срокът за изпълнение на дейностите по проекта до 31.12.2023 г.

Срокът за изпълнение на текущия етап по проекта е удължен до 31.12.2023 г., със споразумение между Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020“ и Столична община.

Дейностите, свързани с демонтаж на старите отоплителни уреди и монтажа на новите отоплителни устройства, респективно продължават.

04.10.2023