Туристите в София са с 31% ръст за първото полугодие на 2023 г.

„Туристите, посетили  София през първото полугодие на 2023 г., бележат ръст от 31%  спрямо същия период на 2022 г.“, съобщи заместник-кметът на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ Ирина Савина.

Според актуалните данни на единната система за туристическа информация (ЕСТИ) 46% е ръстът на чуждестранните туристи и 8% на българските туристи, посетили София през първото полугодие на 2023 г., спрямо същия период на 2022 г.

Тенденцията броят на чуждестранните туристи да надвишава българските се запазва и през тази година.

Ръстът на реализираните нощувки е 31% спрямо предходната година, като при чуждестранните туристи е 44%, а при българските 12%.

Инвестициите, които екипът на кмета Йорданка Фандъкова реализира в разкриване на културно- историческото наследство на София  и подкрепата за съвременното изкуство и софийските фестивали водят до привличане на нови туристи и удължаване на престоя им в столицата. 

През първото полугодие на 2023 г. започна инициативата „Опознай София“. Тя е ориентирана към деца в подготвителна група и начален училищен етап (1-4 клас). Целта й да се запознаят децата чрез адаптирани беседи и посещения с основните туристически забележителности на града. В първото й издание се включиха над 500 ученици  от различни училища. „Опознай София“ продължава през септември, като в опознавателните обиколки ще бъдат включени нови туристически обекти.

20.07.2023