С цел безопасност временно се затваря за движение надлеза на "Софийски околовръстен път" (СОП) на бул. “България“ от СОП до кв. “Бояна“

Движението ще се извършва през Пътния възел кв. “Бояна“ – "Околовръстен път". През 2018 г. е направен ремонт на съоръжението, включващ подмяна на пътната асфалтобетонова настилка, саниране на тротоарните конзоли, нови парапети и ограничителни системи, както елементи на уличното осветление. По носещата конструкция не са извършвани ремонти дейности. След това са правени периодични проверки на самия обект, по време на които не са констатирани проблеми. 
Към настоящия момент Столична община спешно възложи оглед на място от инженери – конструктори. Ще бъде извършено конструктивно обследване на моста и от лицензиран инженер-конструктор, което да покаже състоянието на пътния обект. Ще бъде ограничено движението в посока кв. “Бояна“ до пълното обследване на съоръжението, изясняване на пълното му състояние и даване на решение за възстановяване.
 

28.05.2024