Столичната община и "Столичен електротранспорт" ЕАД представиха новите нископодови трамваи по линии №№ 4, 5 и 18


14.03.2023 г., София: Днес Столична община и „Столичен електротранспорт“ ЕАД представиха първите доставени от общо 29 нови нископодови трамвая, които ще се движат по линии №№ 4, 5 и 18 на Столичния градски транспорт.
Събитието бе открито от г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на гр. София, която представи новите  нископодови мотриси. С тях общият брой на нови трамваи, които обслужват столицата, става 67, което е повече от половината от мотрисите в движение на територията на града.
„Това е част от най-мащабната модернизация на наземния транспорт и заедно със строителството на метрото това реално е истинската промяна в градския транспорт на София и една от най-важните мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Мисля, че е безспорен фактът за модернизацията на градския транспорт в София – 100% тролеи, около 90% от автобусите – над 120 електробуса вече се движат по линиите в нашия град. С новите трамваи, с реконструираните трамвайни релси и дигитализацията на градския транспорт – това е реалното действие в името на гражданите на София“ – допълни Йорданка Фандъкова.

Атанас Пеканов, служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства, сподели радостта си да участва в представянето на новите нископодови мотриси.
„Пореден успешен осъществен проект, финансиран от Европейския съюз. Инвестиция, чиито резултати са видими и осезаеми. Смятам, че се нуждаем от все повече такива инвестиции и от това да комуникираме ясно неимоверните ползи за гражданите. Поводи като днешния, както и цифрите, доказват, че европейското финансиране подобрява стандарта на живот в България. Не бива да гледаме на европейското си бъдеще като даденост, то е ценност, която променя България и всички тези проекти са пример за това.“

Служебният министър по околната среда и водите д-р инж. Росица Карамфилова допълни:
„Зад осъществяването на този проект стои огромна работа от страна на Оперативна програма "Околна среда", както и огромна работа от екипа на Столична община. Стоят и огромни ангажименти, но най-вече стои устойчивата политика по отношение на качеството на въздуха. Зад безвъзмездната финансова помощ от 97 700 000 лв. с ДДС и закупените 29 нови трамвая стоят реални устойчиви резултати и ползи, както за подобряването на качеството на атмосферния въздух, така и ползи, които имат пряко отношение към изпълнението на климатичната политика.“

Участие в събитието взе и г-жа Агнес Монфре, ръководител на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия.
„Това събитие е изключително важно както за София, така и за България. Това е един вдъхновяващ проект. Той продължава трансформацията на София, която продължава да расте, но не и да старее. София ще става все по-зелена, по-интелигента и по-близко до своите граждани. По-зелена, защото продължаваме да подобряваме качеството на въздуха в България, а това означава намаляване на замърсяването и на вредните въглеродни емисии. По-интелигента, защото предоставя все по-икономичен транспорт, финансиран от Европейския съюз. И не на последно място, София е по-близко до своите граждани, грижи се за техния комфорт и безопасност. Новите мотриси са по-леснодостъпни, което ги прави по-удобни за детски колички и хора с увреждания, и по-безопасни благодарение на видеонаблюдение.“
Доставката на 29 броя нови нископодови съчленени трамваи е изцяло финансирана по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси“ от Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”, осъществяван с подкрепата на Кохезионния фонд на Европейския съюз. Предвижда се новите превозни средства да постигнат подобряване на качеството на атмосферния въздух, достъпността и комфорта на пътниците, както и намаляване на разходите за експлоатация на подвижния състав.
Новите трамвайни мотриси ще бъдат нископодови и климатизирани, с платформа за детски колички и трудноподвижни хора, ще разполагат със стоп бутон за слизане и звукова сигнализация за незрящи хора. Трамваите са снабдени с високоефективна електрическа отоплителна система и две отделни климатични системи – за охлаждане на пътническия салон и на кабината на водача.