Столичната община и ЕИБ подписаха договор за инвестиционен заем на стойност 50 млн. евро за пешеходна инфраструктура
 

"Тези инвестиции ще ни дадат възможност да увеличим повече от 10 пъти ремонта на тротоарите във всички квартали в града" – каза кметът Фандъкова

Общо 50 млн. евро е инвестиционният заем от ЕИБ и е предвиден за изграждане на пешеходна инфраструктура, за по-удобни и по-достъпни тротоари във всички квартали на столицата. Това са допълнителни средства, насочени към пешеходната инфраструктура на София. Договорът за заем бе подписан от вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка (EИБ) Лиляна Павлова и кмета на София Йорданка Фандъкова в присъствието на председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев, заместник-кметовете Дончо Барбалов – по финанси и здравеопазване и инж. Ангел Джоргов – по строителство.

Този заем допълва одобреното финансиране, отпуснато от ЕИБ през 2021 г. Допълнителният заем, чието подписване бе отбелязано днес, е предназначен за многогодишната инвестиционна програма на София, в която са включени и инвестиции в кварталите, включително и за изграждане и рехабилитация на общински пътища, трамвайни линии, велосипедни и пешеходни алеи, както и за друга градска инфраструктура в обхвата на действащия План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на българската столица.

По-конкретно, заемът ще позволи на Столична община да подобри градската среда, да увеличи дела на проектите, насочени към пешеходната инфраструктура, включително за хора с ограничена подвижност, и ще допринесе за подобряване на чистотата на въздуха.

За кредита няма да има специфично обезпечение, такси и комисионни. Добрите финансови условия се дължат и на стабилния дългосрочен кредитен рейтинг на София - 'BBB със стабилна прогноза, който е равен на рейтинга на България.

Рейтингът се потвърждава от Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" (S&P Global Ratings) и се основава на стабилните икономически показатели, които са по-добри от средните за страната, добрата ликвидност, диверсифицираната местна икономика и ниската безработица. Сред основанията на S&P да потвърждава прогнозата за развитието на града е и спазваната от екипа на кмета на София финансова дисциплина.

„Създадохме специална програма за изграждане и реновиране на тротоарни настилки, с която целим обновяване на тротоари във всички райони/квартали на София. Тези инвестиции ще ни дадат възможност да увеличим повече от 10 пъти ремонта на тротоарите в града. Целта е да направим придвижването в града по-удобно, комфортно, сигурно и с това – по-предпочитано от гражданите при по-кратки разстояния. Насърчаването на пешеходното движение е важно и за подобряване качеството на въздуха“ – каза кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова.

"Столичната община има само инвестиционни заеми и ЕИБ е единствен наш партньор, – посочи също кметът Фандъкова. – Благодарение на подкрепата на банката са изпълнени важни проекти като завода за отпадъци, за градския транспорт, метрото. Това са проекти, които промениха и продължават да променят средата.

До 30% от средствата ще бъдат предоставени директно на районните администрации. Ролята на районните кметове при изпълнението на проектите е много важна, както и при подготовката на Програмата."

Вицепрезидентът на ЕИБ, Лиляна Павлова, заяви: „ЕИБ е дългогодишен партньор на Столична община и финансира инвестиции в приоритетна публична инфраструктура. Банката подпомага разнородни проекти като изграждането на метрото, рехабилитация на градската пътна мрежа, обновяване на автопарка на градския транспорт, инсталации за интегрирано третиране на отпадъци и друга градска и социална инфраструктура, включително чрез консултантски услуги в хода на подготовката и изпълнението им. В качеството ни на климатична банка на ЕС винаги сме засвидетелствали подкрепа с ясна визия за екологичното и устойчиво бъдеще, за което всички мечтаем.“

Общи сведения

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз и е собственост на държавите членки. Банката предоставя дългосрочно финансиране за обосновани инвестиции, за да допринесе за постигане на политическите цели на ЕС.

ЕИБ работи в тясно сътрудничество с България от 1992 г. и е подкрепила икономиката на страната с близо 5,7 млрд. евро.

 

Фотограф: Аделина Ангелова