Решение № 254 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в гр. София, Район “Витоша” по плана на м. “ж.к. Гърдова глава" с името „Лиляна Барева“


С Решение № 254 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичния общински съвет  се именува улица, започваща от О.Т.203Г до О.Т.271, находяща се между кв.11, кв.12 и кв.16 от действащия регулационен план на м. „ж.к. Гърдова глава“, Столична община - Район „Витоша“, гр. София, с името „Лиляна Барева“.

18.04.2023