Решение № 253 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица, находяща се в гр. София, Район „Студентски“, м. „Витоша ВЕЦ - Симеоново“ с името „проф. Иван Венедиков“


С Решение № 253 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименната улица на територията на СО - Район „Студентски”, по плана на м. ”Витоша ВЕЦ - Симеоново“ от осова точка от ОТ 160 през ОТ 131, ОТ 132 до ОТ 215, с името „Проф. Иван Венедиков“.

18.04.2023