Решение № 202 по Протокол № 72 от 09.03.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в м. „ж.к. Люлин-център“, Район „Люлин“, започваща от осова точка 23 до осова точка 120 и преименуване на ул. „611“ на ул. „Инж. Христо Проданов“


С Решение № 202 по Протокол № 72 от 09.03.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица между кв.2, 2а, 3, 7, 8, 9, 10 и 12 в м. „ж.к. Люлин-център“ и м. „ж.к. Люлин-главен център“, Район „Люлин“, започваща от осова точка 23 до осова точка 120, с името „Д-р Стефан Черкезов“ и се преименува ул. „611“ на ул. „Инж. Христо Проданов“, между кв.8 и кв.4 в м. „Люлин 6-м.р.“, започваща от осова точка 49 до осова точка 54.

24.03.2023