Решение № 161 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет за допускане поправка на явна техническа грешка в Решение № 30 по Протокол № 68 от 12.01.2023 г. в частта, касаеща преименуването на улица „15-та”, кв. „Градоман”, гр.Банкя

С Решение № 161 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет се допуска поправка на явна техническа грешка в Решение № 30 по Протокол № 68 от 12.01.2023 г., т.30 на Столичния общински съвет, в частта, касаеща преименуването на улица „15-та”, кв. „Градоман”, гр.Банкя от о.т.17, о.т.35, о.т.35а, о.т.34, о.т.33, о.т.32, о.т.31, о.т.29 до о.т.30 с името „Връх Вихрен”, като вместо улица „15-та”, бъде преименувана ул. „Мусала (15-та)”.

02.03.2023