Решение № 143 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район „Студентски“ с името „Петър Витанов“


С Решение № 143 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица с обхват на уличната регулация от О.Т.311 - О.Т.312 - О.Т.313 - О.Т.314 - О.Т.315 - О.Т.315а - О.Т.307 - О.Т.308 по ПУП - ЗРП за м. „Студентски град“, отразена като част от ПИ с идентификатор 68134.1605.4634 в КККР с името „Петър Витанов“.

02.03.2023