Решение № 142 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица „412“ в Район „Младост” с името „Проф. Петко Венедиков“


С Решение № 142 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет се преименува  улица „412“ в Район „Младост” с името „Проф. Петко Венедиков“.

02.03.2023