Решение № 141 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица „5037-ма“ в Район „Искър“ с името „Проф. Иван Апостолов“


С Решение № 141 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет се преименува цялата улица „5037-ма“ в Район „Искър“ с името „Проф. Иван Апостолов“.

02.03.2023