Решение № 130 на Министерския съвет от 17 февруари 2023 г. за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на: Обект „Модернизация на път I-8 „Калотина – СОП“, част от Обект „Автомагистрала „Европа“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 34Б, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) се обявява
Решение № 130 на Министерския съвет от 17 февруари 2023 г.


за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на път I-8 „Калотина – СОП“, част от Обект „Автомагистрала „Европа“ в участъци от км 39+049.43 до км 42+640.51 и от км 42+640.51 до км 45+977.45, на територията на Софийска област и област София.


Приложение № 1 към Решение № 130 на МС: Имоти и части от имоти – частна собственост, засегнати от Обект „Модернизация на път I-8 „Калотина – СОП“, част от Обект "Автомагистрала „Европа“ в участъци от км 39+049.43 до км 42+640.51 и от км 42+640.51 до км 45+977.45, на територията на Софийска област и област София

02.03.2023