Район "Младост" обявява обществено обсъждане за представяне на Проект за въвеждане на еднопосочно движение около бл. 61 в ж.к. “Младост-1“, в участъка между ул. „Сто усмивки“ и ул. „Методи Андонов“, р-н „Младост“, гр. София“

О Б Я В Л Е Н И Е

           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание Заповед № РМЛ23-РД09-225/09.05.2023г. на Кмета на СО - район „Младост“, на 16.05.2023 г. от 17.30 ч., в дигитална среда (онлайн) ще се проведе обществено обсъждане за представяне на Проект за въвеждане на еднопосочно движение около бл.61 в ж.к.“Младост-1“, в участъка между ул. „Сто усмивки“ и ул. „Методи Андонов“, р-н „Младост“, гр. София“.

           Достъпът и участието в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване на специализирана уеб платформа WEBEX:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc0b402d354e9d6b9d660c859b0628a7c,

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 30.05.2023 г.

След представянето на проекта всички заинтересовани граждани могат да подават, в срок до 25.05.2023 г. включително в деловодството на район „Младост“ СО или на официалната електронна поща office@mladost.bg, своите писмени становища. Становища постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

         Заключителната дискусия ще се проведе на 31.05.2023 г. от 17.30 ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX, с линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m5e277b26e8d354c19322746162bd7806, който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 30.05.2023 г.Приложения:

10.05.2023