Разкрива се еднопосочна спирка за линия № 123

Считано от 12.02.2024 год. се разкрива  еднопосочна съществуваща спирка с код 0414 за линия № 123.

02.02.2024