Разкрива се временна спирка по желание по автобусна линия № 20 на обществения транспорт

За времето от 13.04.2024 г. до 19.05.2024 г. се разкрива двупосочна спирка „Новата гора на София 2 – по желание“. Спирката се намира в района на кръстовището на ул. „Езерата“ и селскостопанския път, водещ към терена за залесяване в землището на с. Негован (поземлен имот с идентификатор 51250.5653.1) и обслужваща автобусна линия № 20.

11.04.2024