Разкриват се временни спирки по автобусна линия № 20 във връзка с инициативата „Новата гора на София 2 и 3“

Разкрива се двупосочна спирка „Новата гора на София 2 – по желание“ в района на кръстовището на ул. „Езерата“ и селскостопанския път, водещ към терена за залесяване (поземлен имот с идентификатор 51250.5653.1) в землището на с. Негован за обслужване на автобусите от линия № 20.

20.10.2023