Продължава организацията на движение по ул. "Папрат"

До 30.04.2024 г. (включително) продължават следните промени в организацията на движението:
- забранява  се влизането на пътните превозни средства по ул. „Папрат“ между ул. „Горска поляна“ и ул. „Маестро Г. Атанасов“, по ул. „Захари Зограф“ между ул. „Папрат“ и ул. „Крушова градина“, с изключение на превозните средства, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за превозните средства, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.
Ваведен е еднопосочен режим на движение по следните улици в кв. „Драгалевци”:
- ул. „Бела Дона“ между ул. „Папрат“ и ул. „Маестро Г. Атанасов“ с посока към ул. „Маестро Г. Атанасов“;
- ул. „Глухарче“ между ул. „Бела Дона“ и ул. „Карнобатски проход“ с посока към ул. „Карнобатски проход“;
- ул. „Деян Горинов“ между ул. „Карнобатски проход“ и ул. „Маестро Г. Атанасов“ с посока към ул. „Маестро Г. Атанасов“;
- ул. „Маестро Г. Атанасов“ между ул. „Деян Горинов“ и ул. „Папрат“ с посока към ул. „Папрат“;
- ул. „Лагадина“ между ул. „Горска поляна“ и ул. „Елин Пелин“ с посока към ул. „Елин Пелин“;
- ул. „Елин Пелин“ между ул. „Лагадина“ и ул. „Панайот Пипков“ с посока към ул. „Панайот Пипков“.

01.04.2024