Продължава организацията на движение за строителство на метроучастък под бул. „Вл. Вазов“

До 20.09.2024 г. (включително) продължава организацията на движение за забрана за влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Левски Вековен“ и ул. „Милен Цветков“, като движението се извършва двупосочно в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък.
Автобусите от линии №№ 78 и 100 и тролейбусите от линии №№ 1 и 3  се движат в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в участъка от ул. „Левски Вековен“ до ул. „Милен Цветков“ в посока ж.к. „Левски Г“.
Спирка с код 1863 „Ул. "Васил Кънчев“, за автобусни линии №№ 78 и 100 и за тролейбусни линии №№ 1 и 3, са изместени успоредно на съществуващото си местоположение в обособено уширение в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посока ул. „Витиня“.

27.03.2024