Остава организацията на движението по ул. „6-ти септември“

До 25.01.2024 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“.

Промяната в организацията на движението е наложена във връзка с изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в централна градска част на град София – зона 2 (ул. „6-ти септември“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“).

11.01.2024