Организация на движение по ул. „104-та“

От 06:00 часа на 23.04.2024 г. до 24:00 часа на 28.04.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „104-та“ в участъка от ул. "4106-та“ до ул. „Илия Георгов“.

26.04.2024