Организация на движение на ул. „Андрей Сахаров“

От 18.03.2024 г. до 24.03.2024 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по западното пътно платно на ул. „Андрей Сахаров“ между ул. „Проф. Марко Семов“ и улица "Безименна", като движението се извършва двупосочно по източното пътно платно на ул. „Андрей Сахаров“ в посочения участък.

От 09:00 часа на 18.03.2024 г. до 24.03.2024 г. спирка с код: 0022 „Онкологичен диспансер“ за автобусни линии №№ 4, 73, 111 и 314 в направление „Кокалянско ханче“/ж.к. „Овча купел 2“/ж.к. „Люлин-1, 2“/с. Бистрица  се измества с 65 м назад на бул. „Андрей Сахаров“ пред обособения паркинг на бл. 72, ж.к. "Младост 1".

15.03.2024