Организация на движението за Urban Creatures: Sofia Lights '2023

От 17:30 часа до приключване на мероприятията на 27.09.2023 г., 28.09.2023 г., 29.09.2023 г., 30.09.2023 г., 01.10.2023 г. и 02.10.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга пред парка – музей „Врана“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства по улицата между парка – музей „Врана“ и бул. „Цариградско шосе“ с изключение на колите на обществения транспорт и автомобилите, обслужващи мероприятието.

Разрешава се престоят и паркирането на пътни превозни средства на крайна дясна лента на бул. „Цариградско шосе“ – посока Център – в участък 280 метра преди и 155 м след входа на парка – музей „Врана“.

Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява охрана и постове за контрол и регулиране на движението за горепосочените места и време.

26.09.2023