Организация на движение в зоната на НДК

Във връзка с провеждане на Национално съвещание в Нaционалния дворец на културата на ПП ГЕРБ от  10:00 часа до 14:00 часа на 05.03.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на МПС, обслужващи мероприятието, на паркинга при вход А3 на Нaционалния дворец на културата.

05.03.2024