Организация на движение във връзка с провеждане на кампания

От 17:00 до 23:00 часа на 11.02.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на пл. „Николай Гяуров“ с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието – 35 (тридесет и пет) паркоместа.

07.02.2023