Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 12:00 часа на 28.11.2023 г. до 16:00 часа на 29.11.2023 г.:

- на ул. „Видлич“ между локалното пътно платно на бул. „Цар Борис III“ и ул. „Погановски манастир“ – 15 (петнадесет) паркоместа;

- на локалното пътно платно на бул. „Цар Борис III“ 59 – между ул. „Видлич“ и ул. „Добри Христов“ – 8 (осем) паркоместа.

От 16:00 часа на 28.11.2023 г. до 21:00 часа на 29.11.2023 г.:

- на локалното пътно платно на бул. „Ген. Тотлебен“ между ул. „Йорданка Филаретова“ и ул. „Георги Данчов Зографски“ – 12 (дванадесет) паркоместа;

- на ул. „Георги Данчов Зографски“ между ул. „Владайска“ и локалното пътно платно на бул. „Ген. Тотлебен“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

24.11.2023