Организация на движение във връзка със заснемането на филм „Потомък“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
От 07:00 до 16:00 часа на 19.11.2023 г., от 07:00 до 19:00 часа на 21.11.2023 г. и от 07:00 до 19:00 часа на 23.11.2023 г. в близост до Парк хотел Витоша ("Студентски град") – 6 (шест) паркоместа.
От 17:00 часа на 25.11.2023 г. до 17:00 часа на 26.11.2023 г. на ул. „Цар Петър“ между ул. „Шандор Петьофи“ и бул. „Ген. Скобелев“ – 6 (шест) паркоместа.

20.11.2023