Организация на движение във връзка със заснемане на рекламен клип

От 09:00 до 22:00 часа на 01.11.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- на ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Будапеща“ – 5 (пет) паркоместа;
- на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Кн. Ал. Дондуков“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – 10 (десет) паркоместа.

30.10.2023