Организация на движение във връзка със заснемане на рекламен клип

От 07:00 до 15:00 часа на 31.10.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на бул. „Кн. Александър Дондуков“ между ул. „Сердика“ и ул. „Бачо Киро“ – 10 (десет) паркоместа.

28.10.2023